Tjörns kommuns logotype
Temperatur -2,0 °C
Medelvind E 0,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lotteritillstånd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Lotteritillstånd behövs när lotterier ska anordnas för allmänheten. Ska lotterier anordnas i slutet sällskap eller inom en förening för föreningens medlemmar behövs inget tillstånd.

Registrering

Att bli registrerad innebär att man får ett lotteritillstånd som räcker i tre år. Enda begränsningen är att omsättningen på tre år får vara max cirka 800 000 kr. Föreningen ska också utse en lotteriföreståndare.

Ansökan om tillstånd för lotteri (§ 15)

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

  • Vinstplan.
  • Ekonomisk plan för lotteriet.
  • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare.
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar om dessa inte redan har lämnats till kommunen.

Lotteritillstånd kostar

Tillståndsavgift 300 kr betalas till kommunen när föreningen har fått sitt tillstånd. Tillståndet varar i 3 år.

Utdrag ur Lotterilag (1994:1000)

15 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.
 

Sidan senast uppdaterad 2019-10-15 12.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se