Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,6 °C
Medelvind SE 2,7 m/s

Utbildningsbidrag

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Utbildningsbidrag innebär ekonomiskt stöd till föreningens utbildningar av till exempel tränare, ledare, styrelseledamöter med mera och söks på blankett.

Utbildningar från december till juni söks senast den 30 juni.

Utbildningar från juli till december söks senast den 1 december

Föreningen ansöker om bidrag för genomförda utbildningar. Bidraget kan sökas för en ledare per påbörjat 50-tal medlemmar i åldern 3-20 år. Utbildningsbidraget betalas ut vid genomförda åtaganden mot kvitto eller kopior på betalda fakturor.

Prioritering av de olika utbildningarna sker varje år.

Bidragets storlek

Det generella beloppet på utbildningsbidraget är 75 procent av kurskostnaden, dock max bidrag på 1 600 kronor per kurs. Reseersättning utgår med 5 kronor/mil plus 1 krona/mil för varje medåkare, alternativt biljettkostnader om högst 300 kronor per person.

Sidan senast uppdaterad 2018-09-19 13.49

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se