Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,1 °C
Medelvind SW 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Mötesteknik

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ordföranden leder mötet och ger ordet till de medlemmar som vill yttra sig. Om det är många som vill säga något är det ordföranden som antecknar turordningen och fördelar ordet utifrån sin lista. För att klara detta bör ordföranden göra anteckningar under mötets gång, dels för att kunna ge ordet i rätt ordning men också för att kunna sammanfatta en diskussion före beslut.

De medlemmar som vill yttra sig räcker upp handen och väntar tills de fått ordet.

Ett ärende på föredragningslistan kan ha följande gång:

 • Ordföranden eller någon annan berättar om (föredrar) ärendet.
 • Ordföranden lämnar ordet fritt.
 • De medlemmar som vill yttra sig får ordet.
 • Ordföranden sammanfattar diskussionen.
 • Ledamöterna röstar.

Beslut


Röstning kan ske med acklamation vilket innebär att man ropar ja eller nej. Ordföranden lyssnar på ropen och försöker avgöra om det är mest ja eller nej. Om man inte är nöjd med ordförandens beslut ropar man omröstning innan ordföranden hinner klubba ärendet.

Omröstningen kan ske öppet med handuppräckning eller som sluten omröstning (skriftligt). I en större församling kanske man måste utse speciella rösträknare. Beroende på vad stadgarna säger är det inte säkert att det förslag som fått de flesta rösterna går igenom. För att ändra stadgarna till exempel krävs oftast kvalificerad majoritet.

 • Relativ (enkel) majoritet – de flesta rösterna
 • Absolut majoritet – mer än hälften av rösterna
 • Kvalificerad majoritet 2/3 eller 3/4 av rösterna

Det förekommer också att man skjuter upp beslutet. Olika metoder finns för detta:

 • Ajournering sammanträdet avbryts och fortsätter vid senare som bestäms under mötet
 • Bordläggning – man bordlägger en viss fråga vilket innebär att frågan skjuts upp till en tidpunkt som bestäms under mötet.
 • Remiss – man remitterar frågan till någon annan, vilket innebär att denne ska yttra sig om frågan innan man fattar beslut.
 • Återremiss – den som yttrat sig får tillbaka frågan för nytt yttrande.
Sidan senast uppdaterad 2010-06-21 15.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se