Första årsmötet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
När stadgarna är klara är det dags att ha årsmöte. På detta möte godkänner man stadgarna och väljer en styrelse.

Följande ärenden ska tas upp på årsmötet:

 • Val av ordförande att leda årsmötet.
 • Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll.
 • Val av justeringsman som förutom ordföranden skall justera protokollet.
 • Fråga om mötet vill bilda en förening.
 • Besluta om föreningens namn.
 • Besluta om föreningens stadgar.
 • Val av styrelse, val av ordförande för en tid av ett år, val av sekreterare för en tid av två år, val av kassör för en tid av två år och val av tre ersättare.
 • Val av två revisorer och ersättare av revisorerna för en tid av ett år.
 • Val av valberedning (behövs inte i de små klubbarna).
 • Beslut om vem som ska vara firmatecknare.
 • Beslut om hur stor medlemsavgiften ska vara.

Protokoll


Efter årsmötet skriver den som blev vald till sekreterare ut ett protokoll från årsmötet.

Det finns egentligen inga regler för hur protokollen ska se ut. De kan skrivas på olika sätt bara det är tydligt och lätt att se vad som beslutades på mötet.

Exempel på protokoll från årsmöte:

1992-10-30 Protokoll fört vid bildandet av Havsvikens Innebandyförening.

§ 1 Val av ordförande
Till ordförande för årsmötet väljs Jan Jansson.

§ 2 Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet väljs Eva Adamsson.

§ 3 Val av justeringsman
Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll väljs Åke Åkesson.

§ 4 Föreningen bildas
Interimstyrelsen berättar om sina idéer om den nya föreningen och hur man tänkt arbeta. Mötet beslutar att en förening ska bildas.

§ 5 Havsvikens Innebandyförening
Mötet beslutar att föreningen ska heta Havsvikens Innebandyförening.

§ 6 Stadgar
Interimstyrelsens förslag till stadgar godkänns.

§ 7 Val av styrelse
Till ordförande för en tid av ett år väljs Olof Olofsson.
Till sekreterare för en tid av två år väljs Brita Andersson.
Till kassör för en tid av två år väljs Ulla Larsson.
Till övriga styrelseledamöter för en tid av två år väljs Anna Andersson och Karl Karlsson.
Till ersättare för en tid av två år väljs Knut Knutsson, Maria Bengtsson och Susanne Olsson.

§ 8 Val av revisorer
Till revisorer väljs Gun Svensson och Per Persson.
Till ersättare för dessa väljs Maria Ek och Karin Lövgren.

§ 9 Val av valberedning
Till valberedning valdes Tor Torsson, Sven Svensson och Rita Löv med Tor Torsson som sammankallande.

§ 10 Firmatecknare
Till firmatecknare utses ordföranden Olof Olofsson och kassören Ulla Larsson.

§ 11 Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 1999 bestämdes till 25 kr.

Eva Adamsson, sekreterare
Jan Jansson, ordförande
Åke Åkesson, justeringsman

Sidan senast uppdaterad 2010-06-10 11.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se