Föreningens fortsatta arbete

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Föreningen är nu bildad och en styrelse är vald. Om ni vill kan ni nu ansöka om att bli registrerade på kommunens kultur- och fritidsförvaltning. I ansökan ska årsmötesprotokollet och stadgarna bifogas.

Årsmöte ska hållas en gång om året i den månad som stadgarna bestämmer. Mellan årsmötena  är det styrelsen som bestämmer om föreningens verksamhet. Besluten tas på styrelsemötena. Styrelsemöten ska man ha så många som man bedömer att det behövs för verksamheten. Detta kan variera från en gång per månad till när det finns ärenden man måste besluta om.

Det finns alltså inga regler för hur många möten man ska ha, mer än när det gäller årsmötet som du måste hållas en gång varje år. På styrelsemötena ska sekreteraren skriva protokoll som ska skickas ut till styrelseledamöter och ersättare när det är justerat och klart.

Sidan senast uppdaterad 2010-06-09 13.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se