Biblioteksplan och struktur

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Enligt bibliotekslagens 7 § ska varje kommun ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett redskap för att på ett strukturerat vis och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling.

Bibliotekslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteksplan 2019-2022PDF

Biblioteksplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-12-13.

Biblioteksstruktur

Biblioteksstrukturen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2009-10-12.

Genom att satsa på ett huvudbibliotek, en filial och skolbibliotek ökar kvaliteten på verksamheten.

Huvudbiblioteket är en resurs för övrig biblioteksverksamhet i kommunen, med ett brett mediebestånd och många aktiviteter.

Häggvallbiblioteket är ett integrerat skol- och folkbibliotek.

Skolbiblioteken ska ha ett behovsrelaterat grundbestånd och vara bemannade med kompetent personal.

Biblioteksverksamhet i föreningsform med stöd från folkbiblioteket är en möjlighet på Åstol, Dyrön, Klädesholmen och Härön. Dessa bör också vara kulturmötesplatser med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen.

Uppsökande verksamhet sker genom att bibliotekarie, litteraturpedagog eller annan personal åker ut till olika institutioner och enskilda personer.

Målgruppsinriktad information på biblioteket erbjuder media och biblioteksservice till specifika grupper.

Det virtuella biblioteket nås överallt när som helst.

Sidan senast uppdaterad 2018-12-21 14.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se