Barnkonventionen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur.

Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt. De har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn. De har också rätt att själva producera kultur i olika former.

Barn och unga har också rätt att fritt få uttrycka sina åsikter och tankar på olika sätt till exempel i tal, skrift eller konstnärlig form. Barn och ungdomar har även rätt att komma till tals och få sina åsikter uppmärksammade och respekterade i alla frågor som rör dem. De ska därför ges plats enligt artikel 12 inte bara i skolans arbete, utan även i frågor om kulturutbud, utformning av offentliga platser och rum.

Barn får inte heller diskrimineras utifrån till exempel  var de bor, kön, språk, religion, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionshinder.

Med barn menas personer mellan 0–18 år.

Ur FN:s konvention om barns rättigheter Artikel 1,2,12, 13, och 31.

Sidan senast uppdaterad 2016-05-11 10.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se