Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,3 °C
Medelvind WSW 11,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Välkommen till Kultur- och fritidscentra, Delta

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kultur- och fritidscentra i Tjörns kommun är en mötesplats som riktar sig till unga mellan 12-18 år. Vi som arbetar på mötesplatserna är ungdomskonsulenter och kulturpedagoger. Verksamheten bygger på ungdomars delaktighet och inflytande i form av projekt, evenemang, festivaler, grupper, aktiviteter och workshops.


Häggvall direkttelefon 0304-60 19 53

Måndagar: Måndagsklubben Funkis Fritid 17.30-19.30    

Tisdagar: 17.00-21.00 åk 6-18 år projekt, grupper (gaming, Delta Aktiv Unga, mat & bak) och workshop

Onsdag: 17.00-21.00 åk 6-18 år projekt, grupper (Musikverkstan, Filmklubb, kreativstudio och mat & bak) och workshop

Fredag: 18.00-23.00 åk 7-18 år

Delta Skärhamn direkttelefon 0304-60 10 18

Onsdag: 17.00-21.00 åk 6-18 år projekt, grupper (scenkonst, studio,gaming fotboll) och workshop

Torsdag: 17.00-21.00 åk 6-18 år projekt, grupper (rollspel, studio, filmklubben, mat & bak)

Fredag: 18.00-23.00 åk 7-18 år

Vi som arbetar finns för att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande.Har du en idé? En dröm som du vill uppnå? Bolla din idé med oss så hjälper vi dig att genomföra! Vår verksamhet är:

Öppen & frivillig

Du deltar bara om du själv vill. Du behöver inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta och du väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.

Projektbaserad

Det är dina intressen och behov som styr. Det är vägen till resultatet som är det viktigaste. Du som besökare kan, utifrån dina intressen och drömmar, starta upp ett projekt som du vill genomföra. Med hjälp från personal får du coachning i hela processen, från planering till genomförande.

Riktad

Riktade aktiviteter genomförs utifrån ungdomars önskan men också även utifrån verksamhetens temaår.

Trygg

Vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Verksamheten bygger på allas likas värde och genomsyras av jämställdhet. Vi har nolltolerans mot skojbråk. Vi tillåter inte energidryck, alkohol eller droger i vår verksamhet.

På Kultur- och fritidscentra står vi för allas lika värde. Vi har ett tillåtande klimat där vi respekterar varandra utifrån varje individs förutsättningar. Vi är ödmjuka och omtänksamma om varandra. Genom ett öppet sinne och en ständig nyfikenhet möjliggör vi för kreativitet. Genom kamratskap och delaktighet skapar vi tillsammans trygga mötesplatser för ungdomar på Tjörn.Vi arbetar utifrån överenskommelsen,PDF ett dokument som bland annat beskriver hur Kultur- och fritidscentras verksamhet fungerar och vad som förväntas av våra besökare. Överenskommelsen skrivs under av både ungdom och förälder och är ett krav för att få delta i verksamheten.

Ansvarig

Åke Jonasson Bild Anna-Karin Leverin
föreståndare Kultur- och fritidscentra
0766-34 11 86
anna-karin.leverin@tjorn.se
Sidan senast uppdaterad 2020-01-10 15.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se