Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är ett samlat initiativ från Västsverige för en hållbar besöksnäring. Tjörns kommun och Sundsby Säteri är en del av vårt kommunala initiativ i hållbarhetsklivet.

Det här är Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Privata och offentliga aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. genom detta skapar vi tillsammans ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Genom ständiga förbättringar med fokus på konkreta initiativ når vi framgång. Ingenting sker av sig själv. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken. Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion .
Mål 13 -Bekämpa klimatförändringarna

Principer

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

  1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  2. Bra för både boende och besökare
  3. Fler besökare när och där det inte är fullt
  4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Att ansluta sig till Hållbarhetsklivet innebär följande:

  • Förbinder sig att beakta de fyra grundprinciperna för en hållbar besöksnäring i era kommande utvecklings- och marknadsföringssatsningar.
  • Beskriver sitt hållbarhetsarbete på sin hemsida.
  • Delar med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida.

Årets Hållbarhetskliv

Årets Hållbarhetskliv är en utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige.

Årligen utses vilka besöksnäringsverksamheter och kommunala initiativ, som belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring, inom Fyrbodal, Boråsregionen, Göteborgsregionen och Skaraborg som är kandidater till Årets Hållbarhetskliv.

2022 utsågs Trålverket på Dyrön som vinnare av Årets Hållbarhetskliv för Göteborgsregionen.
Trålverket är drivande i hela Dyröns utveckling. Den unga familjen som driver restaurangen tar ständigt kliv framåt och satsar målmedvetet på att utöka öppettiderna över året. Genom stark samverkan på ön har man skapat en samlingsplats för både boende och besökare. Den positiva utvecklingen skapar underlag för såväl mataffär som andra verksamheter, vilket leder till lokala jobb och en attraktiv plats.

Kontakt

Karin Åkerman

Turismstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet