Tjörn kommuns logga, till startsidan

Intyg av föreningsuppgifter

I formuläret intygar din förening att alla efterfrågade handlingar finns. Vid begäran eller stickprovskontroll ska handlingarna skickas in.

I samband med ansökan av kommunala bidrag intygas här med att nedanstående punkter är genomförda/uppfyllda för det aktuella året. (sätt kryss i rutan för varje upprättad handling): * (obligatorisk)
I samband med ansökan av kommunala bidrag intygas här med att nedanstående punkter är genomförda/uppfyllda för det aktuella året. (sätt kryss i rutan för varje upprättad handling):Föreningar som föregående år fick kommunalt bidrag över 30 000 kronor ska även skicka in ovanstående handlingar digitalt till kultur- och fritidsförvaltningen.
Intygas av * (obligatorisk)
Intygas avSidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet