Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,5 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Höviksnäs entré

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Programormådets avgränsning på ortofoto. Foto: Lantmäteriet

Programområdets avgränsning

Kommunen har genomfört ett utredningsarbete för området kring Höviksnäs entré och Häggvallskolan, i form av ett planprogram. Programarbetets syfte har varit att på översiktlig nivå klarlägga förutsättningar och lämplig struktur för utveckling av området på kort och lång sikt.

Frågor som studerats i arbetet är etablering av serviceverksamheter inom Häggvallskolans grusplan, ersättande friyta för grusplanen, etablering av bostäder i närområdet, parkeringsbehov, effekter av ökad trafik, samspel mellan olika trafikslag, samt hur entrén in till Höviksnäs som helhet kan göras tydligare och mer attraktiv. Konsekvenser för Häggvallskolan som plats för skolverksamhet och mötesplats för föreningslivet, har också varit viktiga frågor i arbetet.

Samråd

Kommunens programförslag har varit på samråd onsdag 2017-08-30 till och med tisdag 2017-09-26 (4 veckor). Synpunkter på programförslaget inkomna under samrådstiden kommer att sammanställas och bemötas av Tjörns kommun i en programsamrådsredogörelse. När samrådsredogörelsen är klar kommer den att göras tillgänglig på kommunens hemsida.

Det färdiga programmet ska sedan kunna utgöra underlag för fortsatt detaljplanering inom området.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 09.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se