Strategier

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Strategin finns längst upp i hierarkin av styrdokument och är det mest översiktliga dokumentet. Strategin visar på handlingsriktning och ger vägledning åt verksamheterna. I strategin finns långsiktiga mål. Strategin behöver dock inte tala om hur målen ska nås.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.03

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se