Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Säkerhetsregler i gästhamn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Säkerhetsregler i Tjörns kommuns gästhamnar

I samtliga hamnar finns informationstavlor med säkerhetsregler och säkerhetsutrustning.

Förtöjning
Gästbåtar skall förtöjas enligt gästhamnsritning.

Vid fullbeläggning enligt gästhamnsritning hänvisas till tillfälligt lediga platser eller till kommunens övriga gästhamnar.

Elutrustning
Bristfälliga kontakter eller ledningar får inte anslutas till gästhamnens el-uttag.

Grillning - öppen eld
Grillning/öppen eld får endast ske på anvisade platser enligt gästhamnsritning.

Påbörjad grillning/öppen eld på annan plats inom gästhamnsområdet skall omedelbart avbrytas.

Använda engångsgrillar samt brinnande/glödande kol skall kastas i särskild, därför avsedd tunna.

Levande ljus, ljuslyktor, fotogenlyktor eller liknande hanteras varsamt
Var extra försiktig när levande ljus, ljuslyktor, fotogenlyktor eller liknande används.
 
Särskilda nödhamnsregler vid överfallsväder
Grillning - öppen eld
Grillning / öppen eld får ej ske inom gästhamnsområdet. Påbörjad grillning / öppen eld skall omedelbart avbrytas.

Ser du att någon ej följer gästhamnsreglerna upplys om faran, hjälper inte detta, tag kontakt med:

1:a hand hamnvärden på plats
2:a hand gästhamnsansvarig Carolina Jansson 0732-30 46 72
3:e hand hamnchef Sten-Göran Gustavsson 0304-60 11 31, 0702-65 80 30

Den som bryter mot säkerhetsreglerna avvisas från hamnen.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.03
Säkerhetsinformation på andra språk
Safety regulations for guest harbours within the municipality of Tjörn

Sicherheitsbestimmungen für Gasthäfen in der Kommune Tjörn

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se