Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind NNW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Riktlinjer för kommunikation

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Båtpinnar 1166 och 656

Här hittar du våra riktlinjer för kommunikation.

De uttrycker det som våra verksamheters högsta tjänstemannaledning har beslutat när det gäller förhållningsätt till, ambitionsnivå på samt principer för kommunikationsarbetet.

Riktlinjerna utgår från verksamhetens mål och uppdrag enligt beslut i kommunfullmäktige och är inte kopplade till enskilda och specifika kommunikationsinsatser. Kommunikation är ett verktyg för att nå verksamheternas mål.

Riktlinjerna ska göra det lättare för oss att agera konsekvent när vi vill informera och kommunicera med kunder och medarbetare. Riktlinjerna innehåller principer för kommunikationsarbetet, kommunikation vid kriser, relationer med press samt olika kanaler.

All kommunikation ska vara planerad med ett genomtänkt mål. Relevanta budskap ska förmedlas till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle och via rätt kanal.

God kommunikation kommer inte av sig själv. Den skapas av ledning, chefer och medarbetare. Alla har ett eget ansvar att se till att riktlinjer för kommunikation blir till verklighet i det dagliga arbetet — först då blir kommunikation det effektiva verktyg det ska vara.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se