Tjörns kommuns logotype
Temperatur -1,9 °C
Medelvind ENE 0,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Regler för pedagogiska måltider

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Måltid. Foto: Maria Johannessen

Dnr. 2008/13-622KS § 138 2008-10-02

1. Bakgrund

Personalutskottet har fattat beslut om att de medarbetare som äter en pedagogisk måltid enligt definition i avsnitt 2 ska erlägga en avgift. Avgiften fastställs årsvis av personalutskottet.

2. Definition pedagogisk måltid

Riksskatteverkets huvudregel är att fri kost på arbetsplatsen ska förmånsbeskattas. Undantag från förmånsbeskattning kan ske om måltiden är en sk. pedagogisk måltid. Sådana måltider kan förkomma inom förskoleverksamhet, skola, särskilda omsorger och inom äldreomsorgens demensvård. En förutsättning för att måltiden ska vara pedagogisk är att det finns sociala och kulturella motiv till att äta med barn/vårdtagare tillsynsskyldighet kring måltiden

Det är enhetschef, rektor eller motsvarande som avgör hur många medarbetare som ska delta i den pedagogiska måltiden för att t.ex. tillsynsskyldigheten ska kunna fullgöras. Varje enhet som använder sig av pedagogisk måltid som metod i verksamheten ska tydliggöra behovet och dokumentera det.

Det är brukarnas barnen/vårdtagarens behov om ska avgöra omfattningen av de pedagogiska måltiderna.

Pedagogisk måltid är en metod för att uppnå verksamhetens mål och sker följaktligen under arbetstid.

3. Avgifter för medarbetare

För år 2010 har kostnaden för en lunch fastställts till -- kronor.

4. Rutiner för dokumentation och löneavdrag

Varje enhetschef/rektor ska fastställa behovet av pedagogiska måltider, dvs hur många medarbetare som ska delta. Detta behov kan ändras över tid beroende på brukarnas behov.

Dokumentation ska ske dagligen över vilka medarbetare som äter pedagogisk måltid.

Enhetschef/rektor ska även månadsvis ansvara för att en sammanställning av antal måltider varje medarbetare ätit för att löneavdrag ska kunna göras.

Sammanställningen ska skickas till löneförrättare efter månadens slut för registrering av löneavdrag.

Sammanställning ska arkiveras.

5. Uppföljning och utvärdering

Varje enhet ska årligen utvärdera och redovisa nettokostnaden för de pedagogiska måltiderna som serverats. Med nettokostnad menas inköpskostnaden per portion minus avgiften.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se