Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind WSW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Styrdokument

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns själ - omslag

Tjörns kommuns verksamhet styrs dels av lagar och förordningar som gäller alla kommuner, dels av olika styrdokument som kommunen tagit fram.

Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen. Några av de lagar vi har att rätta oss efter är kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och miljö- och hälsoskyddslagen.

En kommun har även utrymme att utforma egna styrdokument som anger hur de olika verksamheterna ska bedrivas. Här hittar du en del av de reglementen, policyer, riktlinjer, handlingsplaner med mera som vi tagit fram och använder oss av.

Sidan senast uppdaterad 2019-08-16 14.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se