Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Cultural Planning - att fånga platsens själ

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Cultural planning. Foto: Maria Johannessen

På Tjörn används sedan 2009 Cultural Planning som metod i
samhällsutvecklingen.

För många är bilden av Tjörn hav, skärgård, klippor och Nordiska Akvarellmuseet. Men vad har Tjörn mer att erbjuda boende och besökare? Hur blir Tjörn en kommun (plats) där fler vill leva, bo och verka året om? Den frågan besvaras bäst av Tjörnborna själva. Därför inkluderas medborgarna i samhällsplaneringen, för att kunna kartlägga och utveckla de kulturella resurser som finns samt hitta bra lösningar för de brister som finns i ett område.

Kulturella resurser är synliga och osynliga, materiella och immateriella. Det kan vara muséer, kaféer, kreativa näringar, kulturaktörer eller föreningar men också dialekter, mattraditioner eller hur en plats upplevs. Genom att kartlägga och analysera dessa, samtidigt som man ökar delaktigheten för medborgarna, kompletteras bilden av platsens resurser. Syftet är att stärka platsens identitet, fånga platsens själ, för att skapa ett mer attraktivt samhälle.

Tjörns arbete med Cultural Planning är mycket aktivt. Genom ett nära samarbete mellan de olika förvaltningarna och de kommunala bolagen, har metoden använts i arbetet med Översiktsplan 2013 och andra strategiska dokument som kulturmiljöprogrammet 2015 och den kulturpolitiska strategin.

Metoden används också i arbetet med detaljplaner och ortsutveckling. Det övergripande syftet med att använda Cultural planning-metoden är att skapa en hållbar och inkluderande samhällsutveckling. Nyckelord för arbetet är samverkan, lust och en gemensam syn på platsens värden och brister.

Nu fortsätter arbetet med genomförandepunkterna i översiktsplanen, kommande program och planer, till exempel näringslivsprogrammet, men också i arbetet med barn, unga och äldre om bostäder, gång- och cykelvägar med mera.

Havet, mötesplatser och kulturen är tre starka utvecklingsområden för Tjörns kommun. De ska genomsyra hela kommunens arbete med Cultural Planning som metod.


Sidan senast uppdaterad 2020-01-16 15.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se