Ansvariga politiker

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Martin Johansen

Martin Johansen (L)
Kommunalråd
Ordförande i kommunstyrelsen
Styrelseordförande i Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB
Ordförande i krisledningsnämnden
Ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

martin.johansen@tjorn.se
0304-60 10 51


Anders G Högmark

Anders G Högmark (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
anders.g.hogmark@tjorn.se

Martin Johansson (SD)

Martin Johansson (SD)
Oppositionsråd
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
martin.johansson@tjorn.se
0304-60 11 56

Gunnemar Olsson

Gunnemar Olsson (L)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
gunnemar.olsson@tjorn.se

Benita Nilsson (L) 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
benita.nilsson@tjorn.se
0304-67 08 54

Gun Alexandersson-Malm

Gun Alexandersson-Malm (L)
Socialnämndens ordförande
gun.alexandersson.malm@tjorn.se

Birgitta Adolfsson (L)
Ordförande Tjörns Måltids AB
birgitta.adolfsson@tjorn.se

Birgitta Adolfsson

Magne Hallberg (KD)
Ordförande Tjörns Bostads AB
magne.hallberg@tjorn.se

Magne Hallberg

Bo Bertelsen (M)
Ordförande Tjörns Hamnar AB
bo.bertelsen@tjorn.se

Bo Bertelsen (M)
Sidan senast uppdaterad 2019-08-16 14.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se