Faddrar för socialförvaltningens verksamheter

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden har utsett politiska faddrar för socialförvaltningens verksamheter.

Den som är utsedd till fadder för en viss enhet har till uppgift att:

  • särskilt ta del av enhetens verksamhet
  • inhämta information om verksamheten och framföra denna till nämnden
  • vid sina möten med ledning och personal informera om bakgrunder till nämndens beslut med mera
  • se till att uppdraget återrapporteras och dokumenteras till nämnden.

Faddrarna representerar under fadderbesöken nämnden, och inte sitt politiska parti. 

 

 

Enhet eller verksamhet

Faddrar

Hemtjänsten inklusive Kvarnbacken, Kommunal hälso- och sjukvård, Kommunrehab

Susanne Landgren (M), Elisabeth Hansson (L), Helge Andersson (S)

Äldreboenden (Valåsens äldreboende, Rönnängs äldreboende, Klövedals äldreboende, Lilldals äldreboende, Tubberödshus äldreboende)

Inger Forsberg Bergstam (M), Dan Gustavsson (KD), Yvonne Andersson (M), Anette Johannessen (S), Barbro Leidzén (S), Thord Jansson (SD)

Personlig assistans, Öppenvård, AME

Thord Jansson (SD), Inger Larsson Möller (MP), Björn Sporrong (S), Gunnel Lundberg (TP)

LSS-boenden (Skärhamns serviceboende, Krossekärrs korttidsverksamhet, Fågelkärrsvägens gruppboende, Höviksnäs gruppboende, Övergårdsvägens serviceboende, Kroksdals gruppboende), Daglig verksamhet

Thomas Collberg (V), Elisabeth Halvors (MP), Annica Johansson (S), Gerhard Bernhardsson (S), Christofer Niklason (TP)

 

 

Sidan senast uppdaterad 2019-11-07 14.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se