Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind WSW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är moderbolaget i koncernen. Bolaget är ett renodlat förvaltningsbolag.

Bolagets uppgift är att styra och samordna verksamheten inom bolagskoncernen och säkerställa att det följer de direktiv de fått av kommunfullmäktige i Tjörns kommun.

Tjörns kommunchef är VD i bolaget.

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Styrelseledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Lars Carlsson (C), 1:e vice ordförande
Rosalie Sanyang (S), 2:e vice ordförande
Georg Strömbom (C)
Cyril Esbjörnsson (TP)

Suppleanter

Robert Johansson (M)
Anna Wängborg (MP)
Jörgen Myrberg (KD)
Benny Andersson (S)
Benny Halldin (S)

Årsredovisning

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag vars syfte är att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet.

Bolagets kostnader är till största delen styrelsearvoden och räntekostnader på lån.

Årsredovisning 2018 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Årsredovisning 2017 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Årsredovisning 2016 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Årsredovisning 2015 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Årsredovisning 2014 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Årsredovisning 2013 Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2016-02-25 KF § 27
Bolagsstämma 2016-04-14 TKFAB §9

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Tjörns Kommunala Förvaltnings ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade:

Kommunfullmäktige 2016-02-25 KF §27
Bolagsstämma 2016-04-14 TKFAB §9

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 67 55-35 72

Protokoll och kallelser

Sidan senast uppdaterad 2019-06-24 14.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se