Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,3 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns Bostads AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag och den största fastighetsägaren i Tjörns kommun. Det tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter.

Bolaget grundades 1977. Det förvaltar och administrerar cirka 550 lägenheter och ett åttiotal lokaler på de flesta orter i kommunen, på sammanlagt cirka 100 000 kvadratmeter.

Förutom lägenheter och lokaler äger och förvaltar bolaget servicebostäder för äldre, grupp- och studentboenden samt elevhem. Merparten av bostäderna byggdes under 1980- och 1990-talet.

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Bostads AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Magne Hallberg (KD), ordförande
Claes Jansson (M), 1:e vice ordförande
Rikard Larsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Kristensson (L)
Peter Gustavsson (TP)

Suppleanter

Karin Mattsson (C)
Inger Larsson Möller (MP)
Mikael Appenborg (M)
Jan Berndtsson (S)
Lars Lundin (S)

Budget

Tjörns Bostads AB ingår i kommunkoncernen och utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna. I budgeten kan specifika uppdrag ges till bolagen. Bolagsstyrelserna fastställer budgeten under hösten.

Tjörns Bostads AB budget 2020PDF

Tjörns Bostads AB budget 2019PDF

Tjörns Bostads AB budget 2018PDF

Tjörns Bostads AB budget 2017PDF

Tjörns Bostads AB budget 2016PDF

Tjörns Bostads AB budget 2015PDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Bostads ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Ägardirektiv

Ägardirektiv Tjörns Bostads ABPDF 

Ägardirektivet är senast reviderat:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15 

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 65 30-72 60

Protokoll och kallelser

Sidan senast uppdaterad 2020-03-23 16.57

Kontaktuppgifter

Wallhamns hamn
471 99 Vallhamn
Tel: 0304-60 16 90
fax: 0304-60 16 94
tbab@tjorn.se

Solbritt Törnqvist
0304-60 11 18

Direktör verkställande
0304-60 11 18
solbritt.tornqvist@tjorn.se

Mer information
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se