Tjörns kommuns logotype
Land 9,6 °C Hav 6,0*°C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Webbdiarium

I diariet hittar du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, som till exempel in- och utgående post. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun, är i regel offentliga. Med vissa undantag får de läsas av alla.

Här kan du söka efter offentliga handlingar hos kommunens största nämnder, det vill säga kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

I träfflistan ser du bara en beskrivning av handlingens innehåll, inte själva handlingen. Om du vill ta del av en specifik handling är du välkommen att skicka en begäran genom att lägga till aktuell handling och fylla i formuläret nedan. Önskar du en digital kopia av handlingen tas ingen avgift ut. För papperskopior är handlingar på upp till 10 sidor gratis. Från sida nr 11 kostar de två kronor styck samt en administrativ avgift på 50:-.

Sök i diariet

Ange sökord eller välj period nedan. Notera att du endast kan söka efter handlingar från 2016 och framåt.

Begär handlingar

För att begära handlingar, klicka på "lägg till" i listan och fyll i formuläret.

Begärda handlingar

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se