Anslagstavla

Detta är Tjörns kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll, liksom kungörelser av olika slag.

Protokollen förvaras av respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga på sidan Möten, handlingar och protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14
Kommunfullmäktige 2019-11-14
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-21
Kungörelse: Göteborgsregionens förbundsfullmäktige sammanträder 2019-12-17
Kommunstyrelsen 2019-11-28
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-03
Socialnämnden 2019-11-27
Kommunstyrelsen 2019-11-28
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-04
Kungörelse: Kommunfullmäktige sammanträder 2019-12-12
Överförmyndarnämnden 2019-12-04
Sidan senast uppdaterad 2019-12-05 15.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se