Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind W 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunens ekonomi

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter Tjörnborna betalar.

Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Kommunen får även in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och va-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna uppstår ett underskott. Då måste kommunen i budgetarbetet för nästkommande år se till att underskottet täcks.

Sidan senast uppdaterad 2019-10-24 16.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se