Kvalitetsdeklaration namnskylt/ID-bricka inom vård- och äldreomsorgen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När du behöver stöd och hjälp av andra är det viktigt att du känner dig trygg. Det kan vara olika personer inom äldreomsorgen som hjälper och besöker dig: Hemtjänstpersonal, personal på särskilt boende, hälso- och sjukvårdspersonal. För att du ska veta vem som besöker dig ska personalen i Tjörns kommun ha namnskylt eller ID bricka.

Mer information om Vård och äldreomsorgen finns på Tjörns kommuns hemsida www.tjorn.se, under rubrikerna Omsorg & hjälp/äldre.

Värdegrund för Tjörns kommuns äldreomsorg

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller värdighetsgarantier inom äldreomsorgen motsvaras dessa av denna kvalitetsdeklaration. Tjörns kommuns värdegrund för äldreomsorgen, som beslutades av Socialnämnden 2014-04-23, ska genomsyras av trygghet för den enskilde genom integritet, intresse, delaktighet och kvalitet.

Vi lovar

Att personalen som besöker dig i ditt hem ska visa sin ID bricka när de presenterar sig och att personal inom särskilt boende bär namnbricka.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du frågar personalen om namnskylt eller ID bricka saknas.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om vi av olika anledningar inte uppfyller kvalitetsdeklarationen kan du kontakta enhetschefen och få en förklaring.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.15
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta oss via uppgifterna nedan.

sociala@tjorn.se

Enhetschefer
Lilldals särskilda boende,
0304-60 16 88

Valåsens särskilda boende,
0304-60 13 10

Tubberödshus särskilda boende, 0304-60 12 21

Rönnängs särskilda boende,
0304-60 13 16

Klövedals särskilda boende,
0304-60 15 70

Kvarnbackens servicehus,
0304-60 10 37

Hemtjänsten norra och södra, 0304-60 10 37, 60 13 98

Kommunal hälso- och sjukvård, 0304-

Avdelningschef:
Äldreomsorgen,
0304-60 12 21

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via Fråga och tyck

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se