Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind WSW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsdeklaration ansökan om hemtjänst

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Du som behöver hjälp med att klara ditt dagliga liv kan få hjälp och stöd från hemtjänsten. Du kan få hemtjänst på grund av ålderdom, funktionsnedsättning eller tillfälliga problem. Vilken hjälp du får beror på vilka behov du har och behovet prövas individuellt. Du kan få hjälp både med serviceinsatser och med personlig omvårdnad.

Frågor och ansökan om hemtjänst görs hos socialsekreteraren inriktning äldre i mottagningsgruppen. Information om hemtjänst i Tjörns kommun hittar du på kommunens webbplats, www.tjorn.se, under rubrikerna Omsorg & hjälp/Äldre/Hemtjänst.

Värdegrund för Tjörns kommuns äldreomsorg

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller värdighetsgarantier inom äldreomsorgen motsvaras dessa av denna kvalitetsdeklaration. Tjörns kommuns värdegrund för äldreomsorgen, som beslutades av Socialnämnden 2014-04-23, ska genomsyras av trygghet för den enskilde genom integritet, intresse, delaktighet och kvalitet.

Vi lovar

Vi lovar att du ska få återkoppling inom två arbetsdagar från det att din ansökan om hemtjänst nått socialsekreteraren och att du ska erbjudas hembesök inom fem arbetsdagar från det att din ansökan om hemtjänst nått socialsekreteraren.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du lämnar den information som vi behöver för att kontakta dig och att du vid planerat hembesök meddelar oss om du inte vistas i ditt hem. Vi förväntar oss också att du är delaktig i handläggningen och läser igenom utskickat material.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om vi av olika anledningar inte uppfyller kvalitetsdeklarationen kan du kontakta enhetschefen och få en förklaring.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.14

Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar när det gäller ansökan om hemtjänst, kontakta

Enhetschef samlad myndighetsutövning
0304-60 10 82
sociala@tjorn.se

Avdelningschef individ- och familjeavdelningen
0304-60 10 86

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via Fråga och tyck

Ansökan om hemtjänst

För att göra en ansökan om hemtjänst kontakta

Mottagningsgruppen
0304-60 19 99, mottagningsgruppen@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se