Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind W 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsdeklaration föreningsbidrag till vuxenföreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörn kommun har som målsättning att ha ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av delaktighet, mångfald och kvalitet. En viktig förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är att kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet.

Vi lovar

När det gäller föreningsbidrag till vuxenföreningar lovar vi att

  • bidragssökande föreningar får ett vänligt och professionellt bemötande av personalen
  • fördela bidrag enligt de regler, riktlinjer och handläggningstider som finns beskrivna i kommunens regelverköppnas i nytt fönster för kommunalt bidrag till föreningslivet
  • aktuell information om bidrag som kommunen tillhandahåller ska finnas på www.tjorn.se
  • vid förfrågan ge stöd och information i samband med bidragsansökan
  • årligen genomföra träffar med föreningar.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att·        

  • du kontaktar oss om du upplever att du inte blir korrekt bemött
  • den bidragssökande föreningen är registrerad i kommunens föreningsregisteröppnas i nytt fönster
  • kontakt tas i god tid före sista ansökningsdag vid råd och upplysningar inför bidragsansökningar
  • ansökan är komplett och att fastställda ansökningsdatum respekteras.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.53
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta oss via uppgifterna nedan.

Mejla till kultur.fritid@tjorn.se
eller posta till
Tjörns kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
471 80 Skärhamn.

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via Fråga och tyck

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se