Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind W 11,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsdeklaration barn- och ungdomskultur på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Som barn och ungdom i Tjörns kommun har du tillgång till ett stort utbud av kultur, både i skolan och på fritiden. Arbetet utgår från en handlingsplan för en samordnad och stärkt barn-och ungdomskultur. En del av handlingsplanen är Kulturträdet som är en årskursbunden plan med kulturaktiviteter som garanterar en likvärdighet för alla i förskola och skola. Tjörns kommun har en aktiv och stark kulturverksamhet för barn och ungdomar.

Vi lovar

När det gäller barn- och ungdomskultur lovar vi att

  • du som barn, ungdom och vuxen får ett vänligt och professionellt bemötande av oss i verksamheten.
  • alla barn och elever ska kostnadsfritt få ta del av och själva skapa konst och kultur
  • utifrån handlingsplanen erbjuda kulturupplevelser såsom dans, drama, musik, film, cirkus och litteratur för samtliga barn och ungdom på Tjörn
  • du som barn och ungdom får möta kulturpedagoger med rätt kompetens
  • du som barn och ungdom varje läsår får tillfälle till minst en professionell scenkonstupplevelse
  • du som barn och ungdom i vår verksamhet ges möjlighet att vid minst ett tillfälle varje läsår uppträda inför publik
  • du utifrån Barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 alltid får ett korrekt och kompetent bemötande (checklistaöppnas i nytt fönster).

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att

  • du vid synpunkt på vår kvalitetsdeklaration och de mål vi satt upp där mejlar till www.tjorn.se under rubriken ”Fråga och tyck” och i ärenderaden skriver Synpunkt på kvalitetsdeklaration
  • om du – om vi inte svarar i telefon – läser in ett korrekt meddelande med namn, telefonnummer och att det gäller synpunkt på kvalitetsdeklarationen
  • du vid anmälningar/avanmälningar till våra aktiviteter lämnar korrekta uppgifter och att du anmäler/avanmäler i tid.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.53
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta oss via uppgifterna nedan.

Mejla till kultur.fritid@tjorn.se
eller posta till
Tjörns kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
471 80 Skärhamn.

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via Fråga och tyck

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se