Kvalitetsdeklaration renhållningsdispens

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Renhållningsdispens krävs för ett antal åtgärder. Mer information och råd om hur en ansökan ska se ut får du av miljöavdelningen.

Renhållningsdispens på delegation

Kvalitetsdeklarationen omfattar renhållningsdispens som kan beviljas på delegation av miljöavdelningens personal. Den omfattar inte renhållningsdispenser som måste prövas av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Vi lovar

Beslut i ärenden om renhållningsdispenser fattas inom fyra veckor från att kompletta ansökningshandlingar kommit in.

Vid komplettering räknas fyra veckor från det att kompletteringarna inkommer.

Vad vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla vad vi lovar, förväntar vi oss av dig att du lämnar in följande handlingar

  • fullständigt och korrekt ifyllda blanketter
  • fullständiga och korrekta ritningar
  • övriga aktuella bilagor.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att vi av olika skäl inte kan hålla det vi lovar. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.52
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta:

Miljöchef
0304-60 11 49

Expedition
0304-60 11 48
samhallsbyggnad@tjorn.se

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se