Tjörns kommuns logotype
Temperatur 2,7 °C
Medelvind NNE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Offentliga handlingar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media och övrig allmänhet.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan utgöras av text, bild, en datafil, med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddad enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret

Om du som medborgare skickar in en fråga via synpunktsformuläret registreras den som en allmän handling hos Tjörns kommun. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att uppgifterna eller delar av dessa kan bli offentliga.

Beslut och överklagande

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt att överklaga beslutet till kammarrätten.

Diarium - ett register för handlingar

Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Ett diarium ska alltid hållas öppet för allmänheten.

Om du vill hämta ut en handling från något av våra diarier, kontakta nämndssekreteraren på den aktuella förvaltningen eller bolaget.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se