Tjörns kommuns logotype
Temperatur 2,8 °C
Medelvind NE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Klagomål på skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Alla kommuner ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål på skolan.

Det är förskolecheferna och rektorerna som har ansvar för att informationen om klagomålshanteringen ges till barn, elever och vårdnadshavare. Det är även förskolecheferna och rektorerna som utreder klagomålen.

Klagomål kan lämnas digitalt, muntligt och skriftligt

  • För att lämna klagomål digitalt, gå till sidan Lämna ditt klagomål.
  • För att lämna klagomål muntligt, kontakta förskolechef/rektor.
  • För att lämna klagomål skriftligt, kontakta expeditionen för att få klagomålsblanketten. Fyll i den och lämna tillbaka den till expeditionen.

Bekräftelse

När du lämnat in ditt klagomål skickar kommunen inom två arbetsdagar en bekräftelse på att det tagits emot och vilken förskolechef/rektor som ansvarar för att klagomålet behandlas.

Besked inom tio arbetsdagar

Inom tio arbetsdagar skriver kommunen till dig och lämnar besked om vad som händer.

Ditt klagomål blir en allmän handling 

Alla inkomna klagomål registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i ett datasystem och blir, liksom klagomålet, en allmän handling.

Detta innebär att ditt klagomål blir offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Undantag görs endast om det innehåller uppgifter som behöver sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar ditt klagomål.

Du kan vara anonym

Du kan välja att vara anonym då du lämnar ditt klagomål. Då kan det dock inte utredas.

Sidan senast uppdaterad 2018-12-07 13.38
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se