Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dammen vid Sundsby säteri.

Natur och miljö

Projekt och samverkan inom natur och miljö.

2018 beviljades projektpengar från EU av Leader Södra Bohuslän för att frilägga delar av den igenvuxna dammen. En första provgrävning på cirka 1 500 kvadratmeter gjordes sommaren 2018.

Februari 2020 beviljade Länsstyrelsen en fortsättning av projektet. I september 2020 grävdes cirka 3 000 kvadratmeter ut. Projektledare är Niclas Åberg på 8 fjordar. 8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön

Dammen vid Sundsby Säteri har anor från 1600-talet med en historia som fisk-och kvarndamm och ingår delvis i byggnadsminnet Sundsby Säteri. Äldre kartmaterial visar att dammen hade enkartad sträckning redan på 1600-talet. Sundsby ingår i ett Natura 2000-område. Dammen som är över 550 meter lång skapades genom att en jordvall i väster stängde den smala dalgången.

I dammen finns om våren många lekande groddjur. Vanlig padda har en stor lekplats i den öppna sydvästra delen men även vanlig groda finns och troligen förekommer även åkergroda och mindre vattensalamander. Också större vattensalamander kan förekomma om den inte får för mycket konkurrens av fisk i dammen. Även snok är vanlig i området. Fåglar som gräsand och troligen knölsvan häckar i dammen och de igenväxta partierna hyser en del häckande småfåglar.

Fisk har sannolikt introducerats i omgångar men dagens artsammansättning är inte utredd. Ruda förekommer dock sannolikt idag och nämns i historiskt material redan från 1800-talet.

8+fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön. Några exempel på åtgärder är att man varje år släpper ut hundratusentals ålyngel på olika ställen i fjordarna, att man letar efter spökredskap på bottnarna eller att man samarbetar med skolor för att få en bättre bild av invasiva arter.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 augusti 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet