Tjörn kommuns logga, till startsidan

Barnkultur i samverkan (BiS)

Samverkansgruppen Barnkultur i samverkan (BiS) arbetar med att stärka barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst och kultur – både i skolan och på fritiden. BIS är ett samarbete mellan Tjörns kommun och Nordiska Akvarellmuseet.

Martin Wallin, processledare för barn- och ungdomskultur.
Angela Myrberg, förskolelärare. Representerar alla Tjörns förskolor.
Kristina Holm, lärare. Representerar alla Tjörns 0–5 skolor.
Annelie Mattson, lärare. Representerar alla Tjörns 6–9 skolor.
Susanna Aronsson, skolbibliotikarie. Representerar Tjörns folk- och skolbibliotek.
Andreas Gunnarsson, gruppledare. Representerar Deltas barn- och ungdomsverksamhet.
Linnéa Axelsson, konstpedagog. Representant för Nordiska Akvarellmuseet.
Isabelle Felczak, kultursamordnare. Representant för kultur-och fritidsförvaltningen.
Marika Solindon, gruppledare. Representant för socialförvaltningen

Kulturträdet är en långsiktig plan för att garantera att alla barn och unga i Tjörns kommun, oberoende av vilken skola barnet går på eller vilken förskoleform man valt, aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur. Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an tillläroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och riktlinjer.

 

bild på träd med text om kulturaktiviteter

Kontakt

Martin Wallin

Processledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 oktober 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet