Tjörn kommuns logga, till startsidan

Val 2022

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. På den här sidan kan du läsa om hur valet genomförs i Tjörns kommun.

Om valet

Det viktigaste sättet för dig som invånare att påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU är att rösta. Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip och en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. I höst, den 11 september, är det val till riksdagen, till regionfullmäktige, och till kommunfullmäktige. Förtidsröstningen startar den 24 augusti. 

Har du frågor om valet?

Kontakta valadministrationen via mejl val@tjorn.se eller telefon 0304-60 13 00 från den 22 augusti.
Valmyndigheten svarar på allmänhetens frågor via Valupplysningen, på telefonnummer 020-825 825.

Vissa valdistrikt har nya namn

De valdistrikt som haft en siffra i namnet, har bytt namn för att bättre spegla den geografiska anknytningen. Nedan ser du vad valdistrikten hette tidigare.

 • Myggenäs hette tidigare Valla 1
 • Valla hette Valla 2
 • Höviksnäs-Hakenäset hette Valla 3
 • Kållekärr hette Stenkyrka 1
 • Stenkyrka hette Stenkyrka 2
 • Södra Skärhamn hette Skärhamn 1
 • Norra Skärhamn hette Skärhamn 2

Röstkortet innehåller information om vilka val du har rösträtt i, och vilken vallokal du tillhör. Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkorten skickas ut 16-22 augusti.

Röstkort
Rösträtt och röstlängd

Om du inte fått ditt röstkort cirka tre veckor före valet eller tappat det kan du begära ett dubblettröstkort från Valmyndigheten eller på förtidsröstningslokalen i kommunhuset, Skärhamn.

Förtidsröstningen för riksdag, region och kommun börjar den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september. På nedanstående platser och tider kan du förtidsrösta i kommunen. Du kan förtidsrösta var som helst i Sverige där förtidsröstning finns. Ta med röstkort och legitimation.

Kommunkontoret i Skärhamn har följande öppettider för förtidsröstning:

 • 24-26 augusti kl 09-17
 • 27-28 augusti kl 11-15
 • 29 aug-1 september kl 09-19
 • 2 september kl 09-17
 • 3-4 september kl 11-15
 • 5-8 september kl 09-19
 • 9 september kl 09-18
 • 10 september kl 10-15
 • 11 september kl 08-20

På nedanstående platser kan du förtidsrösta torsdagen den 8 september kl 17-20:

 • Häggvallskolan, aulan
 • Myggenäs skola, matsalen
 • Rönnängs skola, matsalen
 • Kållekärrs skola, matsalen
 • Klädesholmens församlingshem
 • Klövedals församlingshem

På nedanstående platser kan du förtidsrösta lördagen den 3 september kl 12-15 och söndagen den 11 september kl 12-16

 • Dyrön, Missionshuset EFS
 • Åstol, Åstols café

På valdagen söndagen den 11 september har samtliga valdistrikt inom Tjörns kommun öppet kl 08-20. Se på ditt röstkort vilket distrikt du tillhör. Ta med röstkort och legitimation.

 • Myggenäs - Myggenäs skola, matsalen
 • Valla - Häggvallskolan, matsalen
 • Höviksnäs-Hakenäset - Häggvallskolan, aulan
 • Södra Skärhamn - Kommunkontoret
 • Norra Skärhamn - Skärhamns skola, gymnastiksalen
 • Kållekärr - Kållekärrs skola, matsalen
 • Stenkyrka - Billströmska Folkhögskolan, Tyftsalen
 • Rönnäng - Rönnängs skola, matsalen
 • Klövedal - Klövedals församlingshem
 • Bleket/Klädesholmen - Bleketskolan, matsalen

Lokaler för förtidsröstning

Följande lokaler kan du förtidsrösta i. Ta med röstkort och legitimation. 

Kommunkontoret i Skärhamn har följande öppettider för förtidsröstning:

 • 24-26 augusti kl 09-17
 • 27-28 augusti kl 11-15
 • 29 aug-1 september kl 09-19
 • 2 september kl 09-17
 • 3-4 september kl 11-15
 • 5-8 september kl 09-19
 • 9 september kl 09-18
 • 10 september kl 10-15
 • 11 september kl 08-20

På nedanstående platser kan du förtidsrösta torsdagen den 8 september kl 17-20:

 • Häggvallskolan, aulan
 • Myggenäs skola, matsalen
 • Rönnängs skola, matsalen
 • Kållekärrs skola, matsalen
 • Klädesholmens församlingshem
 • Klövedals församlingshem

På nedanstående platser kan du förtidsrösta lördagen den 3 september kl 12-15 och söndagen den 11 september kl 12-16

 • Dyrön, Missionshuset EFS
 • Åstol, Åstols café

Lokaler som är öppna på valdagen

Samtliga valdistrikt inom Tjörns kommun har öppet kl 08-20 på valdagen. Ta med röstkort och legitimation. 

 • Myggenäs - Myggenäs skola, matsalen
 • Valla - Häggvallskolan, matsalen
 • Höviksnäs-Hakenäset - Häggvallskolan, aulan
 • Södra Skärhamn - Kommunkontoret
 • Norra Skärhamn - Skärhamns skola, gymnastiksalen
 • Kållekärr - Kållekärrs skola, matsalen
 • Stenkyrka - Billströmska Folkhögskolan, Tyftsalen
 • Rönnäng - Rönnängs skola, matsalen
 • Klövedal - Klövedals församlingshem
 • Bleket/Klädesholmen - Bleketskolan, matsalen

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller där hen befinner sig till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Ambulerande röstmottagning är möjligt under samma tid som förtidsröstningen, dock senast kl.15.00 på valdagen.

Kontakta oss i så god tid som möjligt för tidsbokning, telefon 0304-60 10 08 eller 0304-60 10 26 eller via e-post till val@tjorn.se. Väljaren måste ha sitt röstkort och legitimation.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i en röstningslokal eller på valdagen i din vallokal. Sista dag att göra i ordning rösten är på valdagen.

Ett bud får inte hjälpa väljaren utan är enbart en transportör av väljarens iordninggjorda röst till en förtidsröstningslokal eller väljarens vallokal. En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

Rösta med bud

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Särskilt material behövs för att brevrösta

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.
Du kan beställa material till valfri adress för att brevrösta från utlandet på val@tjorn.se eller på val.se.

Rösta från utlandet

Valvaka på valdagen i kommunkontoret från kl 21. Onsdagsräkning i kommunkontoret den 14 september kl 08 är öppen för allmänheten.

Kontakt

Valadministrationen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet