Tjörn kommuns logga, till startsidan
Ung på Tjörn-app

Arbetssätt för ungdomsdialogen

Ungdomsdialogen vill komma i kontakt med dig som är ung – vi har stormöten, snabbfrågan, projektgrupper, e-förslag och en särskild Tjörnpeng.

Ungdomsdialog är en modell för ökad delaktighet. Dessutom har ungdomarna fått en egen peng, Tjörnpengen, ett bidrag på 50 000 kronor per år som de kan styra över själva.

Ungdomsdialog/stormöten

Två gånger om året har vi stormöten (workshops) för dig som är 12–18 år. Politiker och tjänstemän kan också vara med, men har ingen rösträtt. Däremot kan politiker/tjänstemän ställa frågor till ungdomarna på mötena. Inga val görs till Ungdomsdialog utan alla är välkomna.

Lämna förslag och idéer

Du kan lämna förslag och idér i ett formulär eller via appen Ung på Tjörn. Förslaget kommer att behandlas i en Ungdomsdialog (stormöte) och av berörd förvaltning i kommunen.

Projektgrupper (utskott)

Om ni vill jobba vidare med något tema kan ni bilda projektgrupper som arbetar mellan stormötena. Det kan handla om skola, internationell verksamhet, miljö eller jämlikhet. Dessa projektgrupper, även kallade utskott, organiserar själva sitt arbete och ibland är politiker och tjänstemän närvarande på mötena.

Rekrytering

Särskilda vykort har tryckts upp i olika färger, som symboliserar graden av intresse för politik. På de blå korten står det till exempel: ”Jag har ett stort intresse för olika samhällsfrågor och engagerar mig aktivt genom att uttrycka mina åsikter på sociala medier eller i någon annan typ av forum.” På de orange korten står det: ”Jag har inget intresse för samhällsfrågor och känner inget behov av att delta politiskt. Det finns andra som kan engagera sig.” Tanken är att rekrytera alla typer av ungdomar, från engagerade till mindre engagerade.

Bakgrund

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att uttrycka sin åsikt. Ungdomsdialogen gör det möjligt för unga på Tjörn att vara med och påverka frågor som berör dem och bli lyssnade på. Barn och ungas synpunkter blir på så vis synliggjorda och en naturlig del av det kommunala arbetet.

Kontakt

Pia Andersson

Ungdomskonsulent


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet