Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas Öpodd

Möjligheternas ÖPodd är en informationskanal i dialogen om översiktsplanen (ÖP), som fylls på efter hand under ÖP-arbetet.
Vi börjar med hur översiktsplanering fungerar och varför den behövs. I samtal mellan kommunens experter inom olika områden lyfts frågor om vår gemensamma framtid på Tjörn. Välkommen att lyssna!

Vad är en översiktsplan?

Samhällsbyggnadschef, planchef och miljöchef pratar om fysisk planering, markanvändning, allmänna intressen och god resurshushållning.

Hur använder kommunen översiktsplanen?

Kommunens plan- och byggchefer samt mark- och exploateringsingenjör pratar om detaljplanering, bygglov, förhandsbesked och markfrågor.

Vad är hållbar utveckling i översiktsplanen?

Avdelningschef för kommunledningskontoret, folkhälsostrateg och miljö- och hälsoskyddsinspektör pratar om hållbarhet ur olika perspektiv, de globala målen och Tjörns lokala hållbarhetsarbete.

Tjörns identitet nu och i framtiden

Vad är Tjörns roll som kommun och som del i ett större sammanhang? Kommundirektör och kommunalråd pratar om Tjörns identitet som boendekommun, småföretagarbygd, besöksmål, skärgårdsmiljö och landsbygd.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet