Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ÖP-dialog

Många frågor om framtiden dyker upp i kommunens arbete med ny översiktsplan (ÖP). I Möjligheternas ÖP blickar kommunen mot 2040 som planeringshorisont. Hjälp oss att besvara några av frågorna, och att ställa de frågor du själv tycker är viktigast för framtiden!

För att få fatt på framtiden är det bra att ta fantasi och skaparkraft till hjälp. Här kan du i form av en saga dela med dig av tankar och drömmar om Tjörns framtid. Använd inledningen att spinna vidare på, eller skriv en helt egen saga om Tjörn. Låt berättelsen flöda i ord och bild, scenen är din!

I dialogen kring nuvarande översiktsplan ÖP13 frågade kommunen Tjörnborna hur de ser på sin ö, vad som kännetecknar platsen och väcker särskilda känslor. Nu breddar vi frågorna och tar dem vidare in vår digitala karta. Välkommen att följa med!

Det behövs fler Tjörnbor i framtiden. Hur ser du på att bli eller fortsätta att vara en av dem? Här kan du berätta utifrån din egen situation. Vad talar för och emot att bosätta sig på Tjörn?

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet