Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ÖP-dialog

Nu öppnar invånardialogen om ny översiktsplan (ÖP) för Tjörn. Men hur går en invånardialog till under en pandemi? Jo, den blir digital, utforskande och full av möjligheter. Kommunen har en god tradition av fysiska dialogmöten, men nu måste vi pröva nya vägar för att se vart de leder oss. Hoppas du vill följa med på äventyret och bidra med dina inspel.

Välkommen till dialog om Möjligheternas ÖP 2040!

Kommunalråd och kommundirektör pratar om Tjörns långsiktiga utveckling, digital demokrati och framtidsfrågor i den kommunala planeringen.

Illustration blått moln -  Möjligheternas Öpodd

Möjligheternas ÖPodd är en samtalsserie som är öppen under hela ÖP-arbetet och fylls på efter hand. Vi börjar med hur översiktsplanering fungerar och varför den behövs. Du hör samtal mellan kommunens experter inom olika kunskapsområden, och ställs inför viktiga frågor om vår gemensamma framtid på Tjörn.

Illustration grönt moln - 2040-frågan

Många frågor om framtiden dyker upp i kommunens arbete med ny översiktsplan (ÖP). I Möjligheternas ÖP blickar kommunen mot 2040 som planeringshorisont. Hjälp oss att besvara några av 2040-frågorna, och att ställa de frågor du själv tycker är viktigast för framtiden!

Illustration - Hej Tjörnbo!

Det behövs fler Tjörnbor i framtiden. Hur ser du på att bli eller fortsätta att vara en av dem? Här kan du berätta utifrån din egen situation. Vad talar för och emot att bosätta sig på Tjörn?

Illustration orange moln - Sagan om Tjörn

För att få fatt på framtiden är det bra att ta fantasi och skaparkraft till hjälp. Här kan du i form av en saga dela med dig av tankar och drömmar om Tjörns framtid. Använd inledningen att spinna vidare på, eller skriv en helt egen saga om Tjörn. Låt berättelsen flöda i ord och bild, scenen är din!

Illustration lila moln - Tjörns själ 2.0

I dialogen kring nuvarande översiktsplan ÖP13 frågade kommunen Tjörnborna hur de ser på sin ö, vad som kännetecknar platsen och väcker särskilda känslor. Nu breddar vi frågorna och tar dem vidare in vår digitala karta. Välkommen att följa med!

Dialogportalen hålls öppen till 1 oktober 2021. Alla dialogdelar sammanställs och förmedlas till kommunens politiker. Ett urval av resultatet presenteras under hösten 2021.

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet