Tjörn kommuns logga, till startsidan

Invånardialog skolstruktur

Vid kommunstyrelsens möte den 11 mars 2021 fattades bland annat beslut om en invånardialog om framtidens skola på Tjörn. Det handlar om hur skolan ska struktureras och var skolorna ska placeras de närmsta 40 – 50 åren. Att genomföra en invånardialog om framtidens skola känns extra angeläget 2021 när demokratin i Sverige firar 100 år.

Resultatet av invånardialogen om skolstruktur

Resultatet presenterades för beslutsfattarna och deltagarna den 2 juni 2021.

Ett komplement till övriga underlag till beslut

En invånardialog ska gälla något viktigt, vara på riktigt och ge resultat. Resultatet av den här dialogen kompletterar den stora mängd fakta som behövs i ett så här omfattande politiskt beslut. Det påverkar flera kommande generationer. Alla synpunkter och önskemål om framtidens skola kommer inte att kunna genomföras. Det behöver göras många olika avvägningar och prioriteringar. Hänsyn måste tas till befolkningsprognos, möjligheter att rekrytera behöriga lärare, möjlighet att erbjuda undervisning på det sätt läroplanerna kräver, klasstorlekar, kommunens totala lokalförsörjning, användning av skollokaler utanför skoltid, ekonomiska investeringar och hyreskostnader för skolorna.

Digital enkät genomfördes maj och juni 2021

Den första delen av invånardialogerna ägde rum i maj och juni månad 2021. I detta steg fick vårdnadshavare, medarbetare och elever möjlighet att ge sina synpunkter i en digital enkät.

Vårdnadshavare kunde anmäla sitt intresse för kommande invånardialoger

Vårdnadshavare kunde också att anmäla sitt intresse för kommande steg i invånardialogen. Det kan till exempel handla om att delta i digitala dialogmöten. Alla vårdnadshavare kommer inte att kunna vara med i den delen av praktiska skäl. Det kommer att göras ett representativt urval från de som anmält sig.

Kontakt

Magdalena Patriksson

Avdelningschef kommunledningskontoret


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet