Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dialog äldrestrategi

Tjörns kommun har beslutat att ta fram en Äldrestrategi. Strategin kommer beröra alla Tjörns nämnder och bolag i större eller mindre utsträckning. En förutsättning för en lyckad strategi är att föra dialog med målgruppen den berör.

Åldrande kan medföra en del oönskade hinder och ibland krävs det extra stöd för att ha möjlighet till en god och jämlik hälsa, trygghet och delaktighet. Vi vill nå framgång i arbetet med den äldre generationen av befolkningen. Därför krävs kommungemensamma mål för framtida prioriteringar inom äldreområdet.

Vi vill nu öppna upp för synpunkter och tankar från dig som är 50 år eller äldre under framtagandet av strategin. För att komma fram till bästa lösning.

För att svara på vissa av frågorna finns tre fiktiva personer, med olika livssituation och hälsostatus att utgå från. Läs mer om Nils, Svea och Linnéa här nedan.

Nils klarar vardagen självständigt med mindre stödinsatser. Har risk för sviktande hälsotillstånd och har behov av stödjande, förebyggande insatser för att bevara sin hälsa och självständighet. Viktigt att stimulera till fortsatt egenvård.

Nils berättar: Jag är en 77-årig tidigare lantbrukare som tillsammans med min fru bor kvar på gården där vi har levt och verkat. Vi tycker om att pyssla med hus och trädgård och så är det jakten förstås, som är mitt intresse i livet.

På kvällarna brukar jag sitta vid datorn, ett intresse som har blivit större på gamle dar. På senare tid har vardagslivet förändrats för oss. Min fru har börjat bli glömsk och tycker inte om att vara ensam och själv väntar jag på operation av en utsliten höft. Värken och oron för min fru tar på krafterna och orken räcker inte till för trädgård och hus längre. Barn och barnbarn bor på annan ort och har sitt att sköta, och vi vill inte gärna be dem om hjälp.

Vi har pratat om att flytta till ett ställe där det skulle bli enklare för oss, men det är svårt med allt som ska ordnas och så vill vi ju gärna ha en trädgård att plocka med. Finns det ett sånt ställe? Vi blir inte yngre precis, men vi är ju inte färdiga för hemmet än. Vart vänder man sig, vad finns det för hjälp att söka? Vad händer min fru när jag ska opereras? Vem kan hjälpa oss?

Svea klarar i långa perioder vardagen väl med stöd från hemtjänst, hemsjukvård. Behöv av samordning och tät samverkan kring förberedda insatser när sviktsituationer uppstår.

Svea berättar: Jag är 85 år och sedan jag blev änka bor jag ensam i min villa. Mina dagar går med att handarbeta och läsa. På grund av olika krämpor som sockersjuka och dåligt hjärta så tryter orken och jag får hjälp av hemtjänsten med vardagsbestyren. De som kommer hit är snälla och hjälpsamma, men de är många olika som kommer och man får om och om förklara hur det ska vara.

Ibland är det fikastunderna med mina väninnor jag saknar mest och det kan hemtjänsten ju inte hjälpa mig med. Det händer att jag blir andfådd och måste till vårdcentralen för att få en spruta för hjärtat. Ibland kan jag få sprutan hemma, ibland blir jag inlagd – det beror på de som jobbar hur det blir. Det kan vara jobbigt att bli inlagd, det är så mycket jag måste komma ihåg och hålla reda på. Men jag får bra hjälp och det är bra att ha sällskap i tv-rummet på avdelningen och prata om kvällarna.

När jag ska åka hem är det ännu mer att hålla reda på. Det är tabletter och prover och så är jag rädd att hemtjänsten inte vet hur det är. Jag bruka ringa till Ingela på kommunen och säga till att jag är hemma så de vet. Det känns tomt i huset när man inte har varit hemma på ett tag.

Linnéa behöver tät samverkan och kontinuitet i vård-och omsorgskontakterna för att tas om hand på ett bra sätt.

Linnéa berättar: Jag är 81 år och bor på ett äldreboende tillsammans med min make Bertil som har en demenssjukdom sedan 20 år. Barn och barnbarn bor i närheten och de brukar komma hit och hälsa på. Jag har jobbat mycket i mina dagar.

De sista åren innan pensionen som marknadschef på bruket där jag började som springflicka som 13-åring. Det blev mycket resande i jobbet, långa sammanträden och en hel det mat och dryck. För inte att nämna cigaretterna som har ställt till det för mig nu. Två hjärtinfarkter har jag haft och så har jag svårt att andas.

Sedan en tid tillbaka måste jag ha syrgas dygnet runt för att kunna fungera. Det har blivit mycket farande till sjukhus till än den ena än den andra läkaren. Och jag som brukade vara den starka av oss. Nu är jag så trött och orkar inte kämpa länge till. Jag vill inte åka in till sjukhuset mer, nu får de hjälpa mig här hemma. Man måste väl kunna få önska det? Jag vill ju att Bertil och jag ska få vara tillsammans den tiden som är kvar. Jag vill sluta min levnad här med mina närmaste.

 


Hur önskar du ha det, idag och i framtiden?

Ta del av äldredialogen genom att svara på frågorna.

 


(ex. trygghet i hemmet/boendemiljön/samhällsmiljön, samhällsservice, fritid, vård, information, mötesplatser osv.)
Exempel: Trygghetslarm, digital tillsyn, medicin-robot, gps-larm etc.

Exempel: Trygghetslarm, digital tillsyn, medicin-robot, gps-larm etc.Kön
Kön----------------------------------------
I följande frågor vill vi att du svarar på hur skulle du vilja ha det om du är Nils, Svea eller Linnéa.
Tänk dig in de fiktiva personernas situation och hälsostatus, mer om dem hittar du ovan.

"Den relativt friska och välfungerande äldre"

"Den äldre med tidvis sviktande hälsa"

"Den svårt sjuka äldre, med kronisk instabil hälsa"
Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Nils situation?
"Den relativt friska och välfungerande äldre"
Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Nils situation?Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Sveas situation?
"Den äldre med tidvis sviktande hälsa"
Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Sveas situation?Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Linneas situation?
"Den svårt sjuka äldre, med kronisk instabil hälsa"
Vilken typ av boende tycker du skulle vara idealet om du är i Linneas situation?*Trygghetsboende/seniorboende är en boendeform som inte kräver något biståndsbeslut. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. Det ingår inte mat, service och omvårdnad, men det finns krav på att de är funktionellt utformade och att det finns gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Äldredialogen i fysiskt möte

Ett tillfälle för dialogsamtal kommer ske på kommunhuset, i Stora Tjörnsalen den 1 november. klockan 15:00 och 18:00.

Dialogsamtalen tar cirka 2 timmar. Vi reserverar oss för Max 50 deltagare/tillfälle.

Anmäl ditt deltagande
Anmälan kan göras på olika sätt i kommunhuset, via mail eller telefon.
Vid anmälan önskar vi få namn, ålder och vilken tid du önskar delta.

Kundcenter i kommunhuset, Krokdalsvägen 1, Skärhamn
0304 - 60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Kontakt

Magdalena Romanov

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 september 2021

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet