Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På den här sidan kan du se Tjörns kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

95-112

Anslaget sätts upp

2020-06-15

Anslaget tas ner

2020-07-07

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-28 Omedelbar justering

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

133

Anslaget sätts upp

2020-05-29

Anslaget tas ner

2020-06-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-28

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

134 - 154

Anslaget sätts upp

2020-06-04

Anslaget tas ner

2020-06-29

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

§7

Anslaget sätts upp

2020-06-17

Anslaget tas ner

tillsvidare

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Magdalena Patriksson

Beslut

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

121-130

Anslaget sätts upp

2020-06-11

Anslaget tas ner

2020-07-03

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-05-27 omedelbar justering

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

128-129, 141

Anslaget sätts upp

2020-05-27

Anslaget tas ner

2020-06-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-05-27

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

115-127, 130-140

Anslaget sätts upp

2020-06-02

Anslaget tas ner

2020-06-24

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-06-17

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

142-165

Anslaget sätts upp

2020-06-23

Anslaget tas ner

2020-07-15

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-05-12

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

109-118

Anslaget sätts upp

2020-05-12

Anslaget tas ner

2020-06-03

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-05-27

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

119-127

Anslaget sätts upp

2020-05-27

Anslaget tas ner

2020-06-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-06-02

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

128-136

Anslaget sätts upp

2020-06-02

Anslaget tas ner

2020-06-24

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-06-17

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

137-151

Anslaget sätts upp

2020-06-17

Anslaget tas ner

2020-07-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-05-20

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

135-173

Anslaget sätts upp

2020-05-28

Anslaget tas ner

2020-06-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

174-203

Anslaget sätts upp

2020-06-16

Anslaget tas ner

2020-07-07

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

73-87

Anslaget sätts upp

2020-06-22

Anslaget tas ner

2020-07-14

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Matilda Nordh

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-06-08

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

47-63

Anslaget sätts upp

2020-06-09

Anslaget tas ner

2020-06-30

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

26-35

Anslaget sätts upp

2020-06-12

Anslaget tas ner

2020-07-06

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten i Stenungsund


Sidansvarig Johan Nilsson/Senast uppdaterad 23 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet