Tjörn kommuns logga, till startsidan

ANDTS

ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar och på den här sidan hittar du information om hur Tjörns kommun arbetar förebyggande med det.

Grunderna i praktiskt och lokalt drogförebyggande arbete

I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel (ANTDS) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga. Det handlar samtidigt om att genom främjande, förebyggande och riktade insatser minska risken för samt förhindra drogmissbruk, dopning och minimera drogernas skadeverkningar i samhället i stort.

Övergripande mål och strategiska insatser

Det övergripande nationella målet gällande ANDTS-arbetet är att ha ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk samt att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Strategin utgår vidare från sju långsiktiga mål som Västra Götaland Regionen bygger den regionala ANDT-strategin på som Tjörns kommun i sin tur också arbetar utifrån.

Utifrån statistik och lägesbild fokuserar arbetet under 2019-2022 främst på användandet av alkohol, narkotika och tobak.

Lokala mål för Tjörns kommun

 • Stärka det förebyggande ANDT arbetet i skolan
  • Minska langning av alkohol samt föräldrars bjudvanor
   • Arbeta för att motverka liberal inställning mot cannabis
    • Minska prevalensen av rökande ungdomar

    Tjörns kommun har en ANDTS-samverkansgrupp och ett århjul kopplat till gruppens arbete i olika arenor i samhället.

    Att känna oro som förälder till en tonåring

    Puberteten är en stor förändring i en människas liv. Som förälder kan du göra mycket för att stötta och hjälpa ditt barn att må bra. Ibland är handling viktigare än ord. En liten klapp på kinden, ett sms där du skriver hur stolt du är över ditt barn eller att servera frukost på sängen. Din omsorg är ovärderlig för ditt barn.

    Föreläsningar

    Kommande föreläsning i Ungas erfarenheter av tobak, e-cigaretter och nya nikotinprodukter.

    Föreläsare Maria Martini kompetenscentrum för ANDTS – förebyggande arbete, Göteborgs stad.
    Maria kommer att presentera ny statistik från årets undersökning angående ungdomars tobaksvanor med utvecklingen av konsumtionen, men också fakta om e-cigaretter och det vita snuset samt andra nya nikotinprodukter.
    Föreläsningen kommer att publiceras i slutet av november.

    Inte sällan är användandet av droger kopplat till psykisk ohälsa. Nedan finner du föreläsningar inom psykisk hälsa.

    Livsviktiga snack – Digital föreläsning 8 november 2022

    Barn som kan prata om sina tankar och känslor mår bättre. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. Suicide Zero bjuder här in till en digital Livsviktiga snack-föreläsning, som i sin helhet baseras på boken Livsviktiga snack, där du som förälder får ta del av kunskap och tips om hur du som förälder kan rusta ditt barn för livet och skapa närmare relationer längs vägen.

    Tid: Tisdagen den 8 november kl. 18.00-19.30
    Plats: Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen
    Gratis – men anmäl dig senast måndagen 7 november kl. 12.00
    Till anmälan

    Behöver du eller någon i din närhet stöd i att uppnå bättre levnadsvanor?

    Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

    Levnadsvanorna påverkas av många faktorer, såsom ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets normer och kultur.  Det finns många sätt som du enkelt kan uppnå en bättre hälsa. På hälsosamma levnadsvanor har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

    Hälsosamma levnadsvanor

    Kontakt

    Caroline Jönsson

    Folkhälsostrateg


    Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 november

    Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

    Tyck till & felanmäl

    Kontakta oss

    Tjörns Kommun

    Kroksdalsvägen 1
    471 80 Skärhamn

    Tjörns kundcenter

    Kroksdalsvägen 1
    471 80 Skärhamn

    Tjörns Kommun

    Kroksdalsvägen 1
    471 80 Skärhamn

    Tjörns kundcenter

    Kroksdalsvägen 1
    471 80 Skärhamn

    Tjörn kommuns logga, till startsidan

    Möjligheternas ö hela året och för hela livet