Tjörn kommuns logga, till startsidan

Barn och ungas inflytande och rättigheter

Enligt barnkonventionen har barn rätt att komma till tals och Tjörns kommun arbetar aktivt med att ge barn och unga möjlighet att göra sina röster hörda.

Strategisk samverkansgrupp (SOS)

Samverkansarbetet för det förebyggande och främjande arbetet för målgruppen barn upp till 20 år som far illa eller riskerar att fara illa har organiserats under namnet Strategisk samverkansgrupp (SOS-gruppen).

SOS-gruppen har uppdraget att följa upp det gemensamma förvaltningsövergripande arbete som görs för barn och unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, ett utanförskap.

SOS-gruppen är kopplingen mellan politik, beslut och uppdrag samt det arbete som sker för- och tillsammans med barn och unga. Gruppen består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB.

Representanter:

Kontakt

Jessica Dahlström

Processledare


Sidansvarig Maria Johannessen/Senast uppdaterad 1 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet