Tjörn kommuns logga, till startsidan

Agenda 2030

Agenda 2030 har du säkert hört talas om. Men handen på hjärtat, känner du till de 17 globala hållbarhetsmålen för hållbar utveckling som antagits av världens länder?

I Sverige är det regeringen som har ansvaret, men det är alla vi som verkar lokalt som ska se till att arbeta med målen i praktiken. När man läser målen är det lätt att avfärda vissa av dem som att de inte skulle gälla oss som bor i ett välfärdsland. Men visst är de angelägna för oss också, och även Tjörns kommun kommer att arbeta med målen.

Vad är de globala målen?

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Lär dig mer om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen för en hållbar utveckling.

Varför är det viktigt att alla känner till de globala målen?

Eftersom de globala målen gäller alla nästan åtta miljarder människor som lever på jorden, är det första steget för att de ska bli verklighet att alla vet om att målen finns. Om alla känner till målen så kan alla tillsammans samla kraft för att göra dem till verklighet.

Testa dina mål och få en personlig att-göra-lista

Visst kan det vara svårt att veta hur vi som individer kan bidra till en bättre framtid? Men alla kan göra något, och just du behövs för att de globala målen ska bli verklighet. Du kan göra ett enkelt test och ta reda på vilka mål ditt hjärta klappar lite extra för och få en personlig att-göra-lista med saker som du kan göra för att hjälpa till.

Kontakt

Amanda Forsman

Hållbarhetsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet