Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Det kan uppstå problem med inomhusmiljön i ditt boende, i skolan, på jobbet, på en idrottsanläggning eller i en offentlig lokal. Det kan till exempel vara problem med fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Här finns information om riktvärden, hur du går till väga för att anmäla ett problem till miljöavdelningen samt information till dig som bedriver verksamhet.

Buller

Allt oönskat ljud kallas buller. Vad som uppfattas som buller varierar därför från person till person.

Hälsopåverkan

Bullerstörningar kan göra dig trött, irriterad, stressad och även sänka din prestationsnivå. Buller kan också orsaka olika hörselskador som till exempel:

  • hörselnedsättning,
  • tinitus,
  • ljudförvrängningar, distortion,
  • överkänslighet mot ljud, hyperacusis.

Bullerkällor

Vanliga bullerkällor är:

  • trafik, byggnationer, industrier,
  • hissar, fläkt- och kylanläggningar,
  • hissar, fläkt- och kylanläggningar,
  • olika typer av aktiviteter i huset som en fest eller restaurangverksamhet.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till så att ljudnivån inte överstiger de gällande riktlinjer.

Klagomål

Om du har problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Hjälper inte det och störningen inte är tillfällig kan du använda nedanstående formulär för ditt klagomål.

För att kunna bedöma om ljudet är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket för utomhusbuller och från Folkhälsomyndigheten för inomhusbuller.

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.


Sidansvarig Birgitta Rolfsdotter Johannesson/Senast uppdaterad 22 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet