Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Övertagande av VA-föreningar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ängholmens nya reningsverk är byggt med hänsyn tagen till strängare miljökrav och att det blir en bättre totalekonomi för VA-kollektivet att driva färre stora verk än många små. Detta ställer krav på att VA-kollektivet växer till sig, så att fler får del av den allmänna VA-anläggningen.

Under de närmaste åren tar Tjörns kommun över lokala VA-anläggningar som idag drivs av VA-föreningar och införlivar dem i VA verksamhetsområde. Det är en kommunal skyldighet enligt lag, Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412), om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse.

Det kan vara kommunen (VA), Länsstyrelsen eller den privata föreningen som anser att om föreningen utgör ett större sammanhang.

Med stöd av 39 § LAV kan kommunen lösa in en enskild anläggning om det finns inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde och som kan användas i den allmänna VA-anläggningen. Då är den som äger den enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda anläggningen ingå i den allmänna.

Projektledare: Ove Hasselberg

Utförare: egen regi och upphandlade ramavtal

Sidan senast uppdaterad 2018-01-10 15.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se