Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,6 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ledningsarbeten

Störst text
Stor text
Normalstorlek


VA huvudledningsnät på Tjörn är 55 mil långt. I detta ingår många mil sjöledningar utöver de landförlagda ledningarna.

Vår rörnätsgrupp har löpande beredskap dygnet runt, året runt, för att tillse att ledningsnätet fungerar, liksom de ventiler, brandposter, spolposter och brunnar (med mera) som ingår i systemet. För att säkerställa funktionen byts ventiler och brandposter ut varje år.

Vi arbetar också med mindre ledningsarbeten som t ex spolning, filmning, färgning, rökning och rena reparationsarbeten. Till detta kommer inkoppling av nya fastigheter och service/byte/montage av vattenmätare.

Utförare: egen regi och upphandlade ramavtal

Sidan senast uppdaterad 2018-06-04 10.49

Kontaktuppgifter

VA driftsenheten

0304-60 18 88

va-drift@tjorn.se


Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se