Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,4 °C
Medelvind WSW 4,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Eget avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Avloppsrör

Eget avlopp kallas för enskilt avlopp. Med det menas avlopp som ägs och hanteras av den enskilde fastighetsägaren. Ett enskilt avlopp kan även ägas och hanteras av en samfällighet.

Ska du anlägga enskilt avlopp?

Läs broschyren Planera för enskilt avlopp som du kan ladda ner via länken till höger. Där står vad som gäller för eget avlopp, det vill säga ett avlopp som inte är anslutet till kommunens nät. Broschyren är framtagen av Tjörns kommun och Orust kommun gemensamt.

Kommunens ansvar - och ditt

Det är kommunens ansvar att det finns ett fungerande ledningsnät för dricks- och avloppsvatten. I de delar av kommunen där bebyggelsen är väldigt utspridd saknas ofta ett kommunalt ledningsnät. Här får fastighetsägaren själv ordna med egen brunn och godkänd avloppsanläggning.

Avloppsanläggningar för enskilda hushåll regleras av miljöbalken. För att kunna anlägga en enskild avloppsanläggning krävs ett särskilt tillstånd från Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. I din ansökan ska du visa att den anordning du planerar att installera klarar de krav som ställs och är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.

För mer information om en egen anläggning, kontakta kommunens miljöavdelning.

Sidan senast uppdaterad 2016-06-17 10.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se