Tjörns kommuns logotype
Temperatur 8,9 °C
Medelvind W 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Avloppsanläggning

Det vatten som lämnar din fastighet kallas för avlopp. Det är ett samlingsnamn för det som vi annars kallar för spillvatten och dagvatten:

Spillvatten är disk-, bad- och tvättvatten samt det vatten du spolar ut från toaletten. Det användna vattnet leds bort och ska renas på ett miljöriktigt sätt.
Om du är ansluten till det kommunala spillvattennätet avleds spillvattnet till ett reningsverket där detta renas med största möjliga miljöhänsyn. Är du ansluten till en enskild anläggning reglerar bland annat miljöbalken hur en godkänd anläggning ska se ut.

Dagvatten
är regn- och dräneringsvatten.

Många av hushållen på Tjörn är anslutna till det kommunala vatten- ooh avloppsnätet. De hushåll som har egen brunn och enskilt avlopp ansvarar själva för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska.

Alla avloppsanläggningar, oavsett om de är kommunala eller enskilda, ska:

  • stoppa övergödning
  • förhindra smittspridning av farliga sjukdomar
  • ta tillvara näringsämnen som sedan kan återanvändas

Ska du bygga en ny enskild avloppsanläggning? Undrar du om den du har är godkänd? Kontakta kommunens miljöavdelning för råd och vägledning!

Det är också viktigt att känna till att även om din anläggning var godkänd den dag den anlades innebär det inte att den kommer att vara godkänd för all framtid.

Sidan senast uppdaterad 2016-06-17 11.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se