Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vattenmätare och avläsning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenledningar

Är du abonnent och ansluten till kommunalt vatten har du en vattenmätare installerad någonstan i eller i anslutning till ditt hus.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Vattenmätaren tillhandahålls och tillhör kommunen vars personal även monterar den.

Placering av vattenmätaren

Mätaren ska placeras i ett utrymme som går att låsa och komma åt direkt utifrån, eller placeras direkt innanför grundmur. 

Mätaren ska vara skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Belysning ska finnas. 

Platsen där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Ett exempel på en lämplig placering är ett våtrum med golvbrunn. Om mätaren är större eller lika med 50 mm bör golvbrunn finnas.

Mätarplatsen måste vara väl ventilerad för att undvika kondens och mögel.

Fastighetsägaren ska kostnadsfritt se till att det finns plats för vattenmätaren och bekosta anordningar som krävs för uppsättning av mätaren (inklusive vattenmätarkonsol) och sammankoppling med installationen i övrigt.

För att trygga säkerheten och skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning ska varje fastighet förses med återströmningsskydd i enlighet med den svenska standarden SS-EN 1717. Installation ombesörjs av fastighetsägaren.

Mätarens plats ska vara godkänd av kommunen.

Ansvar för vattenmätaren

Mätaren är kommunens egendom. Mätarplatsen tillhör fastigheten.

Endast kommunen får sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas.

Kontakta VA Driftenheten om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation av skadad mätare betalas av fastighetsägaren.

Avläsning av vattenmätare

En gång om året skickar kommunen ut ett avläsningskort där fastighetsägaren själv läser av mätarställningen. Dessa avläsningskort återsänds till kommunen. Kommunen gör vid vissa tillfällen egna avläsningar.

Dessa avläsningar utgör grunden för debiteringen av den rörliga delen av brukningsavgiften för vatten och spillvatten.

Riskerar du att få vattenskador för att din vattenmätare frusit sönder?

Under vintern har kommunen upptäckt en rad vattenläckor som orsakats av att vattenmätare frusit sönder – periodvis har lika mycket vatten gått åt som under högsommaren då kommunens befolkningsantal är mycket större än under vintern. Detta betyder att stora mängder vatten läcker ut ifrån ledningssystemet och riskerar att göra stor skada hos dig som ägare till en fastighet.

I till exempel ett sommarhus som är dåligt isolerat och står kallt under vintern kan ledningen frysa, och när vattnet fryser expanderar det och kan spränga sönder vattenmätaren. En trasig vattenmätare kan orsaka stora skador på enskilda fastigheter, vilket kan bli mycket kostsamt för dig som fastighetsägare. Notera att kommunen har ytterst begränsade möjligheter att upptäcka en läcka inne i en privatbostad utan där har du som privatperson ansvar att se till och skydda din fastighet. Misstänker du att din mätare har frusit ska denna tinas upp (ej med öppen låga) och vattnet till fastigheten får stängas av.

Kommunen erbjuder gratis avstängning och påsläpp av vatten i två omgångar på våren och hösten, där olika datum gäller för olika områden. När dessa infaller kan du se på kommunens hemsida. För att minimera risken för sönderfrusna ledningar i ditt sommarhus kan det vara bra att passa på att få detta gjort vid gratistillfällena, eftersom det i regel kostar pengar att få den här tjänsten utförd. Att stänga av vattnet in till fastigheten är ett sätt att minimera risken för att vattenmätare eller ledningar fryser sönder, ett annat är att se till att isolera vattenmätaren från både värme och kyla.

Har du frågor? Kontakta kommunens VA Driftenheten.


Sidan senast uppdaterad 2020-01-13 14.41
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se